Pasaulio lietuvių sporto asociacijos dešimtmetis

Pasaulio lietuvių sporto asociacijos dešimtmetis

2023 09 26


Rugsėjo 22 d. paminėjome Pasaulio lietuvių sporto asociacijos (PLSA) gyvavimo dešimtmetį. Šventėje dalyvavo PLSA prezidentas Valentinas Aleksa, PLSA generalinis sekretorius dr. Raimondas Baltrušaitis, PLSA garbės prezidentas dr. Artūras Poviliūnas, LRS Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas  Virgilijus Alekna, LRS Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, LR Prezidento patarėjas Paulius Baltokas, Kauno miesto Sporto skyriaus vedėjas Tadas Vasiliauskas ir daug kitų žinomų šalies mokslo, kultūros, visuomenės ir sporto veikėjų.

   Visi PLSA gražios sukakties minėjimo dalyviai suprasdami sporto svarbą vienijant lietuvių tautą, tiki, kad išeivijos lietuviai prisidės prie Lietuvos valstybės pažangos, o taip pat sugrįš gyventi bei dirbti į mūsų gražiąją Lietuvą.