Paslaugos
pavadinimas

Skirta Mato
vnt.
Atlygio už
paslaugą dydis, €
Pastaba
Bilieto kaina Suaugusiems vnt. 4,00
Moksleiviams, studentams, pensininkams vnt. 2,00
Šeimos bilietas (2
suaugusieji ir 1 – 2
nepilnamečiai vaikai)
vnt. 8,00
Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams, su negalia lankytojams, muziejininkams, kariams vnt. Nemokamai Su pažymėjimu
Ekskursijos vadovo paslaugos Grupei vnt. 15,00
Teminei ekskursijai vnt. 20,00
Edukacinių programų organizavimas ir vykdymas Edukacijos dalyviai vnt. 2,00
Fotografavimas ir filmavimas val. 15,00
Atskirų muziejaus eksponatų fotografavimas, filmavimas 1918 – 1945 m. fotonuotraukos:
unikalios
retos
masinės

15,00
8,00
5,00
Fotonuotraukos nuo 1945 m.:
retos
masinės

8,00
5,00
Muziejaus specialistų konsultacijos įvairių muziejaus veiklos sričių klausimais Individualiai val. 20,00