Atsisveikinimas su vaikų vasaros stovykla

Atsisveikinimas su vaikų vasaros stovykla

2023 08 24


Dėkojame šauniems Jauniesiems šauliams ir jų mokytojams: Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės 204 kuopos vadei Ritai Kybartienei, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės Neformalaus švietimo mokytojams Aidui Žydeliui ir Raimondui Tarvydui  už daug pravestų mokomųjų edukacinių programų muziejaus vasaros stovyklose. Tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys ir praktinė nauda.  Vaikai žaidimų  ir užsiėmimų metu sužinojo  apie Šaulių organizaciją, sportavo, gavo pilietiškumo pamokų.