Lietuvos sporto muziejuje iškiliai paminėta Vasario 16- oji diena

620 Peržiūros

 

     Į muziejaus didžiąją salę gausiai rinkosi ne tik olimpiečiai, sporto veteranai, bet ir gausus Kauno Sąjūdžio bei kitų organizacijų būrelis. Tai Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM direktorius plk. ltn. Virgilijus Vilkelis, Šilainių seniūnijos seniūnaitis  Ats. plk. Jonas Marcinkus, Šaulys, vyr. srž.  Romas Eidukevičius, Kauno sąjūdietis, kultūrologas Dominikas Petras Akstinas, Kauno sąjūdietis, visuomenininkas Romualdas Jakubonis, Šaulys, savininkų bendrijos "Santarvė" pirmininkas Julius Proškus, Šaulys, Kauno sąjūdietis Jonas Arbačiauskas, Nepriklausomybės gynėjų sąjungos Trakų skyriaus pirmininkas ats. kpt. Gintas Vilkelis, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus narys, Lietuvos samariečių bendrijos prezidentas Sigitas Klimas, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos Kauno skyriaus narys, Sąjūdžio dailininkas Tautvilas Rinkevičius, Baltijos jūrų skautai vadovė Jurgita Paškevičienė, Kauno sąjūdietis Vytautas Butkus, Šaulė Genutė Jokubauskienė, Stasio Lozoraičio Senjorų Akademijos  prorektorė Rima Čepurnienė, Šaulys, Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas, Lietuvos skautų kapelionas kun. Saulius Bytautas OFM, Kauno evangelikų liuteronų  parapijos klebonas  kun. Saulius Juozaitis, Šaulys, metraštininkas Jonas Ivaškevičius, Šaulys Saulius Marcinkus ir kiti.

Knygos ,, LIETUVOS TENISO SĄJUNGAI – 100 METŲ“ pristatymas

616 Peržiūros

        2020 m. vasario 2 dieną Lietuvos sporto muziejuje susirinkęs iškiliausių Lietuvos lauko tenisininkų žiedas bei garbūs svečiai nekantriai laukė ne tik ilgamečio, bet ir buvusio vieno iškiliausio Lietuvos lauko teniso žaidėjo, teisėjo, Lietuvos teniso vystymosi istorijos žinovo, mokslų daktaro, rašytojo, už naftos išteklių atradimus valstybinės premijos laureato, 10 metų pripažintu geriausiu buvusio TSRS teniso teisėju, 1973 m. pasaulio universiados, 1983 metų 15-to Europos čempionato finalinių varžybų teisėjo, penkių TSRS spartakiadų finalinių varžybų teisėjo, šešiolikos knygų autoriaus ir daugelio kitų darbų nuveikusio bei apdovanojimų pelniusio žmogaus Vinco Korkučio, kuris  savo naujausioje knygoje nušvietė vienos iš pirmųjų Lietuvoje esančių sporto šakų – Lietuvos lauko teniso atsiradimo ir jo vystymosi bei klestėjimo istoriją, kuri  per 100 metų trukusį laikotarpį nuėjo nelengvą, bet garbingą kovų ir pergalių kelią.

Pagerbti sporto veteranų klubo ,,Ąžuolynas„ jubiliatai

844 Peržiūros

              Jubiliejinių sveikinimų įžangoje sakoma, kad pasitinkant garbingą sukaktį, norom nenorom susimąstai: O kas toliau? Ogi eisi tuo pačiu takeliu, tik gal kiek statesniu ir vis žemyn, ir gilyn į mūsų išsvajotas  rojaus lankas, kur nereikės sunkiai dirbti, o Tave vis tiek visi gerbs, kur nereikės už nieką atsakyti, o Tavimi vis tiek visi pasitikės. Be to visų klubo bičiulių vardu buvo išreikštas patarimas ir palinkėjimas, kad dabar jau reiks eiti kuo lėčiau, atsargiau bei stengtis sėkmingiau pasiekti tas išsvajotas Rojaus lankas. Ir šio nuostabaus 30- mečio jubiliejaus  proga padėkota už  nuostabią draugystę ir bendradarbiavimą, sprendžiant pačius sudėtingiausius uždavinius darbe su darželinukais, mokinukais, studentukais, sulaukusiais gražios, taurios brandos buvusiais ne tik miesto, bet ir visos Lietuvėlės iškilaisiais sportininkais, kūno kultūros mokytojais, treneriais, sporto organizatoriais, žurnalistais. 

Pagerbti iškiliausi Kauno krašto kūno kultūros mokytojai

1012 Peržiūros

Pasitinkant artėjančius Olimpinių žaidynių Tokijuje metus, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba drauge su Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija, ,,Ąžuolyno“ veteranų klubu bei Lietuvos sporto muziejumi, už ypatingą darbą puoselėjant olimpinį judėjimą jaunimo ne tik mokyklose, bet ir plačiose sportinėse bendruomenėse, surengė iškiliausio Kauno Krašto kūno kultūros mokytojo šventę.

Minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, pagerbti Kauno krašto sportininkai

835 Peržiūros

   Tęsiant senas ir gražias tradicijas, pasitinkant Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną,  Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos,  Lietuvos sporto muziejaus bei  Sporto veteranų  klubo ,,Ąžuolynas“ iniciatyva kaip ir kiekvienas metais buvos surengta tradicinė šventė.