Knygos pristatymas Kauno įgulos karininkų ramovėje

333 Peržiūros

  2018 m. rugsėjo 13 d. LK Kauno įgulos karininkų ramovėje  vyko dr. Šarūno Toliušio (1949-2018) knygos “Mažosios Lietuvos periodinė spauda 1811-1939” sutiktuvės. Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Saulius Juozaitis pasidalino savo apmąstymais apie žmogaus būtį ir Mažosios Lietuvos likimą. Tylos minute renginio dalyviai pagerbė  Šarūno Toliušio (1949-2018) atminimą. Kauno apskrities viešosios bibliotekos  vyriausioji bibliografė Ramunė Dambrauskienė  ir kolekcininkas-bibliofilas  Vidmantas Staniulis pristatė  inžinieriaus ir  periodikos leidinių kolekcininko leidinį- enciklopediją, kurioje sudėti Mažojoje Lietuvoje lietuvių ir vokiečių  kalbomis ėję periodiniai ir vienkartiniai leidiniai. 211 puslapių ir vos 544 egzempliorių tiražu išleistoje knygoje pateikti 404 periodinių leidinių abėcėlinis ir chronologinis sąrašai su aprašymais ir faksimilėmis.

Kauno mero taurės Trikrepšio turnyras

531 Peržiūros

    Jau tapo gražia tradicija rugsėjo mėn. pakviesti Kauno miesto darželių auklėtinius, pedagogus, tėvelius į Lietuvos sporto muziejaus Vytautų Augustauskų vardo sporto kiemelį dalyvauti Kauno mero taurės Trikrepšio turnyre. Šią gražią šventę jau daugelį metų organizuoja Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija, LTOK Kauno apskrities taryba bei Lietuvos sporto muziejus. Tad ir šią 2018 m. rugsėjo 19 dieną pakili visų nuotaika šioje šventėje – jau tapo gera tradicija.

Kaune Lietuvos sporto muziejuje buvo paminėta Laisvės diena

419 Peržiūros

2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto muziejaus Didžioji ekspozicijų salė skendėjo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos narių bei nusipelniusių Lietuvai olimpiečių, sporto veteranų, sporto mokslo žmonių gausa. Čia vyko tradicinis renginys, skirtas Laisvės dienai paminėti. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu, o po jo maldos žodžiais į minėjimo dalyvius kreipėsi Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas, šaulys,  dr.  Paulius Saulius Bytautas OFM. Vėliau  minėjimo dalyvius sveikino Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai dr. Jonas Koryzna ir Gediminas Žukauskas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras dr. Leonas Milčius, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas bei Kauno ukrainiečių bendrijos pirmininkas Nikolajus Denisenko.

 

29-tąjį kartą pabuvota ,,Baltijos kelyje“

412 Peržiūros

  29-tąjį kartą pabuvota ,,Baltijos kelyje“

          Minint ,,Baltijos kelio“ sukaktį, kur prieš 29 metus, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno rėmimo grupės iniciatyva, ruošiantis ,,Baltijos kelio“ akcijai, 105 Baltijos kelio km ties Šilų gyvenviete tūkstantinės žmonių minios akivaizdoje, minint ,,Molotovo ir Ribentropo slaptųjų protokolų“ išdavas, buvo atidengtas ir pašventintas koplytstulpis, skirtas Lietuvos sportininkams žuvusiems nuo rudojo ir raudonojo genocido. Tad šiemet graži Kauno miesto jaunimo ir sporto veteranų delegacija, ne tik su sportine trikrepšio įranga, bet ir su ,,Ąžuolyno“ ansamblio meno programėle nuvyko į ,,Baltijos kelią“. 

Panemunėlyje iškiliai pagerbtas dr. Antano Jurgelionio atminimas

416 Peržiūros

  Gražią 2018 m. rugpjūčio 18 dienos popietę Panemunėlyje Romualdo Kaminsko sodyboje prie gyvenamojo namo iškilmingai buvo atidengta dr. Antanui Jurgelioniui skirta Memorialinė lenta, žyminti, kad čia tarpukario laikotarpiu nuo 1936 iki 1951 m. gyveno vienas iškiliausių atsikūrusios Lietuvos  gydytojas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Nepriklausomos Lietuvos Respublikos karininkas (atsargos pulkininkas leitenantas), tautinės kūno kultūros sistemos kūrėjas, Lietuvos Sporto Lygos (Tautinio olimpinio komiteto) vadovas, Lietuvos kariuomenės fizinio lavinimo sistemos kūrėjas, sporto medicinos ir gerontologijos pradininkas Lietuvoje, gerontologas, medicinos mokslų daktaras Antanas Jurgelionis.