Kaune Lietuvos sporto muziejuje buvo paminėta Laisvės diena

2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos sporto muziejaus Didžioji ekspozicijų salė skendėjo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos narių bei nusipelniusių Lietuvai olimpiečių, sporto veteranų, sporto mokslo žmonių gausa. Čia vyko tradicinis renginys, skirtas Laisvės dienai paminėti. Renginys prasidėjo Lietuvos himnu, o po jo maldos žodžiais į minėjimo dalyvius kreipėsi Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas, šaulys,  dr.  Paulius Saulius Bytautas OFM. Vėliau  minėjimo dalyvius sveikino Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, LR Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai dr. Jonas Koryzna ir Gediminas Žukauskas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras dr. Leonas Milčius, Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Žakas Gercas bei Kauno ukrainiečių bendrijos pirmininkas Nikolajus Denisenko.

Savo prisiminimais apie sovietinės kariuomenės išvedimą iš Lietuvos prieš 25-erius metus dalinosi ats. plk. Jonas Marcinkus, ats. plk. ltn. Saulius Veprauskas, ats. vrš. Romas Žemaitis bei šaulys Stasys Ignatavičius, kuris Kauno Sąjūdžio tarybos pirmininkui įteikė Jurgio Okso (1934–1993) ir  prof, Alfredo Smailio (1928 – 1995) istorinius LŠŠ pareiškiminius dokumentus. 

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirminkas dr. Raimundas Kaminskas įteikė atmino ženklus ir  padėkas Lietuvos sporto muziejaus direktoriui Pranui Majauskui, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos atstovams bei sportinio ir olimpinio judėjimo dalyviams.

 Reginio dalyviai turėjo galimybę pažiūrėti Lietuvos ukrainiečių bendrijos pirmininko Viktor Černišuk sukurtą dokumentinį filmą "Prombergai. Pilkosios zonos simfonija" apie Ukrainos laisvės kovas prieš okupantus Rytų Ukrainoje.

Nuotraukų ir dokumentų parodą "SU SĄJŪDŽIU, UŽ LIETUVĄ 1988-2018", kurią parengė Lietuvos sporto muziejus darbuotojai su visuomenininku  R. Kaminsku, pristatė sąjūdiečiai Raminta Baltuškienė, Jonas Arbačiauskas, Algirdas Babrauskas, LŠS Vytauto Didžiojo šaulių II-osios rinktinės Kauno 202-osios kuopos vadas Julius Proškus bei prof. Arimantas Dumčius.

Renginio dalyvius Lietuvos Laisvės dienos gražiai pasveikino Kauno sporto veteranų vokalinis instrumentinis ansamblis ,,Ąžuolynas“, senjorų klubo “Berželis” kapela “Šaltinis“  bei šaulys Romualdas Liutkus.

Renginį organizavo Lietuvos sporto muziejus,   Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei LŠS Vytauto Didžiojo šaulių II-osios rinktinės Kauno 202 kuopa.

 

Pranas Majauskas

Lietuvos sporto muziejaus direktorius