29-tąjį kartą pabuvota ,,Baltijos kelyje“

                                 29-tąjį kartą pabuvota ,,Baltijos kelyje“

          Minint ,,Baltijos kelio“ sukaktį, kur prieš 29 metus, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno rėmimo grupės iniciatyva, ruošiantis ,,Baltijos kelio“ akcijai, 105 Baltijos kelio km ties Šilų gyvenviete tūkstantinės žmonių minios akivaizdoje, minint ,,Molotovo ir Ribentropo slaptųjų protokolų“ išdavas, buvo atidengtas ir pašventintas koplytstulpis, skirtas Lietuvos sportininkams žuvusiems nuo rudojo ir raudonojo genocido. Tad šiemet graži Kauno miesto jaunimo ir sporto veteranų delegacija, ne tik su sportine trikrepšio įranga, bet ir su ,,Ąžuolyno“ ansamblio meno programėle nuvyko į ,,Baltijos kelią“. Pradžioje ties Ukmergės ir Panevėžio rajonų riba, dalyvaujant Panevėžio rajono vicemerui Antanui Pociui , Sporto skyriaus vedėjui Alvydui Savickui ir Raguvos seniūnui Juozui Skorukskiui bei gausiam  Šilų bendruomenės būriui,  buvo sutikti ir iškilmingai pasveikinti  bei  apdovanoti skaniais ir gaiviais materialiniais ištekliais tolimesnei iki Rygos ir Talino numatytai kelionei.  O prabėgus dar keletą kilometrų ir pasiekus 105 kilometro  Baltijos kelio riba kur auga 400 metų ąžuolas, o prie jo gražiai sutvarkytoje teritorijoje, kurioje iškilių Lietuvos sportininkų, Lietuvos Seimo narių ir Šilų bendruomenės narių pasodintoje ir gražiai augančioje ąžuolų giraitėje, kur dar 1989 buvo pastatytas koplytstulpis visi ne tik bėgikai bėgantys iš Vilniaus, bet ir Juos lydintys dviratininkai buvo ne tik gražiai, aidint ,,Ąžuolyno“ ansamblio gražioms melodijoms, bet ir tradicinei ,,Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos“ dainai, buvo apdovanoti auksiniais ,,Baltijos kelio“ medaliais, bei palydėti į  tolimą bet garbingą kelionę. Po bėgimo dalyvių palydų čia ąžuolų giraitės viduryje buvo įrengta Trikrepšio aikštelė ir surengtos Šilų gyvenvietės ir iš Kauno atvykusio jaunimo Trikrepšio varžybos. Šį kartą nugalėjo Šilų jaunimo ,,Vilniaus“ vardu pasivadinusi komanda, kuri iškovojo ne tik medalius, bet ir pereinamąją ,,Baltijos kelio“ taurę. Po sportinių varžybų aidint muzikos garsams vyko gražus Šilų bendruomenės žmonių ir atvykusių svečių pabendravimas bei nuoširdžiai padėkota Šilų bendruomenės pirmininkei Reginai Turulienei  ir Raguvos seniūnui  Juozui Skorulskiui, bei visai šilų bendruomenei už ne tik Koplystulpio, ąžuolų giraitės priežiūrą ir globą, bet ir begalinę dvasinę šilumą, kuri jaučiama kiekvieną kartą atvykus į Šilus.

Pranas Majauskas