Įveiktas dar vienas etapas

         2018 m. balandžio 24 d. įvyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo pradžioje 80-ties metų jubiliejaus proga buvo pagerbtas ilgametis tarybos narys Ričardas Kviecinskas. Tarybos ataskaitinį pranešimą, iliustruojant jį vaizdine  medžiaga, padarė tarybos atsakingasis sekretorius Pranas Majauskas, revizinės komisijos ataskaitą pateikė Gediminas Misius. Savo mintimis ir pasiūlymais ateičiai pasidalijo tarybos pirmininko pavaduotojas Zigmantas Kazakevičius, profesorius Kalikstas Paulauskas, Albinas Grabnickas, Gediminas Misius, Arimantas Plungė, Birutė Statkevičienė, Filomena Beleškevičienė, Audronė Vizbarienė, Regina Narijauskaitė.  Ataskaitiniame susirinkime dalyvavęs Lietuvos tautinio olimpinio komiteto direktorius Algimantas Gudiškis pažymėjo, kad LTOK Kauno apskrities taryba nuo pačių pirmų Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atgimimo dienų garbingai tęsia savo veiklą ir pasidžiaugė, kad malonu matyti jų planus ateičiai, kartu pakvietė aktyviai prisidėti prie šių dienų iškilusių aktualijų tiek ruošiant pamainą ateinančioms olimpinėms žaidynėms, tiek skleidžiant Olimpinę dvasią dirbant su visomis be išimties amžiaus grupėmis ir pačiomis įvairiausiomis darbo formomis, nes LTOK Kauno apskrities tarybos  sugalvotomis naujomis idėjomis seka ir kiti Lietuvos regionai.

   Dauguma kalbėjusiųjų pasidžiaugė per pastaruosius metus atliktu ir toliau atliekamu tarybos darbu ir planais ateičiai, bei atkreipė dėmesį į tai, kad, pačiose mokyklose nevykdomos mokyklos sporto varžybos, o apie žymius mokyklos sportininkus jų bendraklasiai sužino tik iš spaudos ar televizijos.

    Nežiūrint, kad Kauno miestas gali pasipuikuoti darbu su ikimokyklinio amžiaus vaikučiais, gražiai ir nuosekliai rengiamomis darželinukų sporto šventėmis, olimpiniais festivaliais, tačiau ir čia dar yra kas daugiau nuveikti. Buvo atkreiptas dėmesys į darbą su mūsų būsimomis ,,žvaigždutėmis‘, kuris vyksta jau nebe vienerius metus ir daro teigiamą bei gerą įspūdį, kuris turėtų būti tęsiamas ir toliau.        Čia buvo pasidžiaugta, kad negęsta gražios tradicijos darbe su veteranais, numatomas gražus ir turiningas bendravimas ir bendradarbiavimas su studentija, ypatingai daug ir gražių renginių vykdo apskrities rajonų ir miesto  sporto padaliniai, tačiau tarybos nariai, išreiškė viltį, kad  juose pageidautų pabuvoti ir pasisemti patirties sau.

   Be jau atlikto nemažo darbo ypatingas dėmesys buvo skirtas aptariant numatomas priemones ateičiai. Be visų tradicinių tarybos renginių šiais metais taryba numato skirti dėmesį šiems jubiliejiniams LTOK metams. Visuose padaliniuose, turima omenyje Kauno apskrities miestuose ir rajonuose, surengti jubiliejinius renginius, skirtus pagerbti ne tik esančius, bet ir buvusius iškiliausius sportininkus, bei jų trenerius, globėjus, sporto darbuotojus, pasidžiaugti per ne vieną dešimtmetį nueitu gražiu, tauriu sportinės šlovės keliu, be to parodyti ir įprasmintį  buvusių kartų patirtį.       Diskusijoms pasibaigus buvo patvirtintas ataskaitinis pranešimas, revizinės komisijos pranešimas, 2018 m. darbo planas, patvirtinti nauji į tarybos sudėtį įtraukti nariai: Jonas Čirūnas, Vincas Franckaitis. Jonas Mačiukas, Elena Puišienė, Arūnas Talalas, Rapolas Žeimus.