28-tąjį kartą buvo pagerbti Kauno sporto veteranai

          Gražų šeštadienio vidurdienį (2018 m. Sausio 13 d.)  kaip niekada pilnutėlėje Lietuvos sporto muziejaus didžiojoje salėje būriavosi Kauno miesto sporto veteranai bei jų pagerbti atvykę svečiai iš Vilniaus, Alytaus Prienų bei kitų Lietuvos  vietovių bei organizacijų. Šį kartą šį paminėjimą, skirtą Sausio 13-ajai bei Lietuvos Šimtmečiui paminėti, surengė Lietuvos olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba, Kauno sporto veteranų klubas ,,Ąžuolynas bei Lietuvos sporto muziejus.

         Lietuvos sporto muziejaus direktorius, pasveikinęs atvykusius svečius bei renginio dalyvis, prisiminė  Sausio 13 – osios naktį bei  jos metu sekusius įvykius, paminėjęs tuos gyvus liudininkus bei tų įvykių dalyvius žuvusius už Lietuvos laisvę, paprašė visų renginio dalyvių pagerbti juos Tylos minute. Po žuvusiųjų pagerbimo buvo parodytas Česlovo Kišono ir Irenos Janavičienės Lietuvos atgimimo laikotarpiu sukurtas Video filmas menantis mūsų sportininkų bei sporto organizacijų nueitą pasipriešinimo bei kovų kelią. Po video filmo savo mintimis pasidalijo buvusi ilgametė sporto veteranų asociacijos ,,Penki žiedai“ viceprezidentė Danutė Ivašauskienė, Lietuvos Seimo Kauno skyriaus vadovė Vaida Pranarauskaitė, Alytaus sporto muziejaus direktorius Zenonas Gramackas,  Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė, Ilgametis renginių vedėjas, praeityje buvęs garsus tinklininkas bei tinklinio treneris, buvęs ilgametis Lietuvos kūno kultūros instituto prorektorius Laimis Makauskas, praeityje buvęs garsus tinklininkas, bei tinklinio treneris, ilgametis sporto reginių vedėjas Vytautas Kirkliauskas ir kt. Vokalinis instrumentinis ansamblis vadovaujamas praeityje buvusio tinklinio meistro bei Kauno medicinos instituto dėstytojo Vinco Biliūno ,,Ąžuolynas“ visus susirinkusius pasveikino nuostabių Lietuviškų dainų ir melodijų puokšte, o šventės organizatoriai  apsilankiusiems šiame tradiciniame renginyje ne tik padėkojo, bet ir visus apdovanojo nuoširdžiomis padėkomis bei Lietuvos ir Išeivijos sportininkų Olimpinių čempionų nuotraukų rinkiniu, skirtu ,,Atkurtai Lietuvai 100“. Padėkos tekstas pridedamas:

Pranas Majauskas