Muziejuje apsilankė jaunieji svečiai iš Europos

          2017 m. gruodžio 13 d. Lietuvos sporto muziejuje buvo priimti ir pagerbti bendro ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto ERASMUS + 2 dalyviai atvykę iš Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Latvijos ir Rumunijos bei Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos. Svečius lydėjo LTOK Kauno apskrities tarybos narys, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos kūno kultūros mokytojas Kęstas Joneliūnas, anglų kalbos mokytojos Sonata Pikienė ir Adelė Berezovskaja, bei bibliotekos vedėja Danguolė Gribinienė.

        Jų atvykimo į Lietuvą ir apsilankymo Lietuvos sporto muziejuje tikslas buvo ne tik  ugdyti mokinių bendravimo kompetencijas, skiepyti pagarbą ir toleranciją skirtingų kalbų ir kultūrų žmonėms, mokyti geriau suprasti, kaip įvairus pasaulis veikia kartu, taip pat pagilinti sveikos mitybos, aktyvaus gyvenimo būdo žinias, bet ir artimiau susipažinti su Lietuvos sportiniu bei olimpiniu judėjimu bei jo raida. Susipažinti ir padiskutuoti įvairiais istorijos, kultūros, tradicijų, šiuolaikinės moralės, elgesio klausimais. Todėl, atsižvelgiant į jų pageidavimus, muziejuje jie buvo supažindinti ne tik su Lietuvos sporto istorija, tradicijomis bei pasiekimais, bet ir padiskutuota apie pamatines tiek fizines, dvasines bei intelektualines vertybes, koks gi yra kilniausias gyvenime darbas, jo esmė ir prasmė, kada žmogus gali būti labiausiai pažeidžiamas, kokią vietą jo pasiekusio neišpasakytas aukštumas gali suvaidinti ,,Puikybė“, ,,Savanaudiškumas“ ir kiti neigiami reiškiniai? Buvo pademonstruotas Pirmosios Lietuvos Tautinės 1938 m. filmas, parodyti ne tik Lietuvos , bet ir Europos, pasaulio ir olimpinių žaidynių Lietuvos sportininkų pasiekti apdovanojimai, gražiai pabendrauta, pasikeista dovanomis, adresais bei vienų kitiems palinkėta ne tik visokeriopos sėkmės, bet ir kad šis susitikimas neliktų paskutinis...

 

Pranas Majauskas