Gražiai ir pakiliai pagerbtos pokario iškiliausios Lietuvos krepšininkės

              2017 m. gruodžio 12 d.  Kauno sporto veteranų klubas ,,Ąžuolynas“, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba ir Lietuvos sporto muziejus Onelės Butautienės dukrelės Vidos Butautaitės namuose iškilmingai pagerbė Lietuvos pokario laikų iškiliausias ne tik krepšinio, bet ir lengvosios atletikos bei rankinio buvusių Lietuvos rinktinių nares bei daugkartines  Lietuvos čempiones: Onelę Butautienę, Ireną Stankevičienę, Onelę Gasparkienę ir Faustą Bimbienę, sulaukusias garbingo 90-ties metų jubiliejaus. Iškilmių metu buvo prisiminti pirmieji jų sportinio kelio žingsniai, žengti dar mokykloje, vėliau pasiektos pirmosios pergalės įvairiose sporto šakose, o kiek vėliau ir atskirų sporto šakų nuopelnai miesto ir Respublikos rinktinėse. Tačiau likimas lėmė, kad visoms viena mieliausių sporto šakų buvo krepšinis, tik Faustą Bimbienę kiek vėliau pavergė rankinis, o Onelę Gasparkienę pedagoginė ir mokslinė veikla. Tačiau visas jų gyvenimas ir veikla buvo ir liko susieta su Lietuvos sportiniu ir olimpiniu judėjimu. Nežiūrint garbingo amžiaus, jos nuo 1984 m. aktyviai dalyvauja sporto klubo ,,Ąžuolynas“ veikloje, domisi mūsų tiek sportiniu, tiek olimpiniu judėjimu. Gana aktyviai jos ne tik seka sportinį gyvenimą, bet ir pačios stengiasi dalyvauti sporto veteranų renginiuose. Jubiliačių pasveikinti ir perduoti garbingus apdovanojimus atvyko gausus būrys buvusių bendražygių ir įvairių organizacijų atstovų. Be to jų dar laukia žymiai gausesnis, lydimas meninės programos ir didžiulio pulko sporto veteranų, atvykusių iš įvairių Lietuvos kampelių, pasveikinimas tradiciniame Naujametiniame vakare Lietuvos Sporto muziejuje.

 

Lietuvos sporto direktorius ir Kauno sporto                                        Pranas Majauskas                veteranų klubo ,,Ąžuolynas“ pirmininkas