Lietuvos sporto muziejų posėdis Alytuje

2017 m. rugsėjo 18 d.. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos muziejuje įvyko Lietuvos sporto muziejų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Tarybos nariai iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos,  Marijampolės, Panevėžio.

           Tarybos pirmininkas Pranas Majauskas, pasveikinęs  susirinkusius Tarybos narius, bei Adolfo Ramanausko Gimnazijos direktorių Virginijų Skroblą, Alytaus savivaldybės sporto ir rekreacijos skyriaus vedėją Adomą Andrušaitį bei Alytaus ir Dzūkijos televizijos  atstovus, trumpai supažindinęs susirinkusius su posėdžio darbotvarke, išreiškė viltį, kad tarybos narių atvykimas yra planuotas, kuriame tarybos nariai turės galimybę artimiau susipažinti su Alytaus sporto muziejaus darbu ir lūkesčiais, taip pat kiekvieno miesto  atstovai turės pasiūlyti bei kartu su visais tarybos nariais aptarti savo planus ateičiai t.y. sekantiems 2018 tiems metams.

        Nelauktą ir įdomų pranešimą apie gimnazijos auklėtinio Zenono Gramacko ir gimnazijos kolektyvo sąsajas su sporto muziejumi padarė Alfonso Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijaus Skroblas. Daug naujo ir įdomaus tarybos nariai sužinojo susipažinę su muziejaus parengta ekspozicija, turimu Eksponatų saugojimo fondu, gimnazijos turima sporto baze, kuri neretai panaudojama Edukacinių pamokų metu ir pan.

       Aptariant 2018 metų būsimus renginius ir Tarybos numatomus planus, buvo prieita nuomonės, kad ir sekančiais metais kiekvieną metų ketvirtį būtų vykdomi Tarybos posėdžiai skirtinguose miestuose ar regiono sporto muziejuose, svarstant ten Tarybos darbo planuose numatytus klausimus, skirtus muziejų darbui pagerinti.