Už 2016 metais atliktą darbą atsiskaitė LTOK Kauno apskrities taryba

      2017 m. kovo 22 d. įvyko LTOK Kauno apskrities tarybos ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Tarybos atsakingasis sekretorius Pranas Majauskas pasveikino susirinkusius tarybos narius ir supažindino su nuveiktu ataskaitinio laikotarpio darbu. Pr. Majausko pranešime daug dėmesio buvo skirta Tarybos kaip  Lietuvos Olimpinio komiteto struktūrinės organizacijos narystės pagrindui, vienijančiam Kauno apskrityje gyvenančius ir dirbančius bei besimokančius olimpiečius, sportininkus sporto veteranus, rėmėjus, kurie 2016 m. organizavo ir įgyvendino olimpines idėjas, skleidė olimpinę dvasią tarp Kauno apskrities gyventojų. Pagrindiniu tikslu buvo laikoma kūno kultūros ir sporto priemonėmis dvasiškai ir fiziškai lavinti gyventojus, stiprinti jų sveikatą ir gerinti darbingumą, paaiškinti žmonėms kūno kultūros ir sporto reikšmę žmogaus gyvenime įtraukiant vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus žmones į sistemingas kūno kultūros pratybas, padėti žmonėms, siekusiems aukštų sportinių rezultatų, socialiai adaptuotis, baigus sportinę karjerą.  Taip pat buvo aptartos vykdytos tradicines  Olimpiečių ir Tarybos narių išvykos į bendro lavinimosi mokyklas, organizuoti mokinių rašinio konkursai, rengtos olimpinės dienos, vaikų gynimo dienai skirtos sporto šventės, mokslinės konferencijos, sporto veteranų ir žmonių su negalia renginiai, Tarybos narių susitikimai su įvairaus amžiaus gyventojais. Revizinės komisijos ataskaitą pristatė Gediminas Misius.

     Tarybos narė Regina Stupurienė plačiai nušvietė atliekamą sportinį, olimpinį judėjimą  Jonavos rajone. Vaizdžiai pateiktoje video medžiagoje, buvo parodytas  jaunimo pamėgtas naktinis bėgimas, futbolas, krepšinis, renginiai slėnyje, kur gausiai dalyvauja ne tik mokiniai, jaunimas, bet ir darželinukai. Pamėgtomis tapę varžybos tarp seniūnijų bei sportiniai renginiai, skirti neįgaliesiems, sportininkų pagerbimo šventės. Ypatingas įvykis Jonavos rajono gyventojams buvo naujos sporto arenos atidarymas.

    Nepaprastai daug įdomaus ir gražaus susirinkusieji išvydo ir išgirdo apie  sportinį olimpinį judėjimą Raseinių rajone. Tarybos narys Gintautas Balčaitis papasakojo, kad 2016 m. sėkmingai buvo pradėti diegti du projektai bei vyko sporto centro statyba, buvo vykdomi tradiciniai stalo teniso, krepšinio, tinklinio turnyrai, ypatingai populiarūs tapo paplūdimio tinklinio turnyrai, bėgimo bei kitos varžybos.

    Daug įdomaus papasakojo Jurgita Jakaitė Truskauskienė iš Kaišiadorių. Čia 50 m. plaukimo baseine mokomi plaukti ne tik Kaišiadorių vaikai, bet atvežami iš visų rajono apylinkių mokyklų. Tradiciškai vyksta „Paukščių festivalis“, kurio metu vyksta kiaušinių mėtymo čempionatas, bėgimas su kiaušiniais, bei kiaušinių ruletė kur dalyvauja įvairaus amžius dalyviai.

    Vaizdžiai apie sportinį olimpinį judėjimą Kėdainiuose mintimis pasidalijo tarybos narys Gediminas Misius. Kuris ne tik pasidžiaugė, kad Kėdainiai turi krepšinio komandą ,,Nevėžis“, kuri, kaip kad jis sako, yra ne tik džiaugsmas, bet ir skausmas... Taip pat  pastaraisiais metais Kėdainiai turėjo įdomių edukacinių programų: ,,Krepšinis be pykčio“, ,,Trijulių varžybos“, ,,Už blaivią Lietuvą“. Dėl tos priežasties buvo įvesta nauja griežta tvarka sporto arenoje: stebint rungtynes visiškai negalima vartoti alkoholio.

    Dr. Elena Puišienė džiaugėsi vykdomu sportiniu olimpiniu judėjimu ne tik Kauno mieste, bet ir rajonuose, tačiau pasigedo, kaip kad ji pasakė: ,,Trūksta sielos ir dvasios. Daug vykdoma įvairių sportinių priemonių, bet mažai kalbama apie moralę, smurtą. Būtina daugiau kalbėti apie kilnų elgesį. Gėris ir grožis turi eiti kartu.“

     Daug gražaus ir įdomaus pasakė Viktorija Keženaitienė apie 2016 m. bendrą veiklą. Kuomet Kaune, o vėliau ir Respublikoje įsikūrusi Ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros mokytojų asociacija bendradarbiauja su LTOK Kauno apskrities taryba ir atlieka didžiulį vaikučių lavinamąjį ir auklėjamąjį darbą. Vien tik tas faktas, kad Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dienai skirtame renginyje dalyvavo daugiau nei 70 darželių ir 3000 vaikučių, buvo pagerbta ir apdovanota 400 pedagogų. Tai parodo kokį didžiulį dėmesį skiria LTOK Kauno apskrities taryba ikimokyklinukams ir Kūno kultūros pedagogams, jau nekalbant apie aibę kartu vykdomų kitų renginių. 

    Vytautas Kirkliauskas pastebėjo, kad ugdant patriotizmą mes turime neapsiriboti vien gražiais pamokymais apie meilę tėvynei, o tai privalome daryti nuolat. Mūsų mokykla tik atgavus Lietuvai Nepriklausomybę 1990 m. paskelbė  šešių valstybių Latvijos, Estijos, Lenkijos Rusijos, Baltarusijos ir Lietuvos tinklinio sporto mokyklų turnyrą, skirtą šiai dienai paminėti, kuris šiemet vyko 27-ąjį kartą. Sunku patikėti, kad mes esame tokie vieninteliai Respublikoje. Ir čia noriu padėkoti visiems, kas mums padeda, bet labiausiai LLOK Kauno apskrities tarybai.  

     Svečių vardu kalbėjęs, Algimantas Gudiškis teigiamai įvertino Tarybos atliekamą darbą,  palinkėjo ir toliau darbuotis, skleidžiant olimpinę dvasią ne tik jaunimo, bet visos visuomenės dvasioje.

    Po tarybos narių pasisakymo buvo patvirtintos Tarybos pirmininko ir revizinės komisijos už 2016 m. ataskaitos, patvirtintas 2017 metams darbo priemonių planas, ketveriems metams išrinktas Garbės pirmininkas (kol eina Lietuvos Respublikos Seimo nario pareigas) Kazys Starkevičius, jo pavaduotoju Zigmantas Benjaminas Kazakevičius,  atsakinguoju sekretoriumi Pranas Majauskas ir 38 tarybos nariai.

 

Atsakingasis sekretorius Pranas Majauskas