Sporto šventė Kaune

2016 m. lapkričio 11 d. Lietuvos sporto muziejuje buvo  atidaryta paroda, skirta  1991 m. rugsėjo 18 d. TOK Vykdomojo komiteto posėdyje priimtam nutarimui - trijų Baltijos Respublikų integravimo į olimpinį judėjimą, ir surengta šventė, skirta Lietuvos sporto muziejaus įkūrimo 25-tųjų metinių datai paminėti.

          Šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė ir Arimantas Dumčius, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinis direktorius Edis Urbanavičius, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, Lietuvos Olimpinės akademijos prezidentas Artūras Poviliūnas, Lietuvos olimpiečių asociacijos prezidentė Lina Kačiušytė, olimpiniai čempionai Angelė Rupšienė, Robertas Žulpa, vicečempionas Vytautas Butkus, pasaulio rekordininkė ir Romos  olimpinių žaidynių prizininkė   Birutė Kadėdienė, olimpiečiai Romualdas Bitė, Birutė Statkevičienė, Kauno miesto vicemeras Vasilijus Popovas, Akademikai Jurgis Briedikis, Kazimieras Ragulskis, Jurgis Vilemas,  profesoriai Povilas Karoblis,  Kęstas Miškinis , Kaliksta Paulauskas ir daugelis kitų garbių svečių. Po iškilmingo šventės atidarymo buvo pašventinta Lietuvos sporto muziejaus vėliava. Parodytas dar 1991 m. IV-ųjų Pasaulio lietuvių žaidynių metu Lietuvos sporto muziejaus atidarymo metu sukurtas videofilmas, susirinkusius į šventę dalyvius bei muziejaus kolektyvą gražiai pasveikino Kauno šv. Kazimiero progimnazijos moksleiviai, iš įvairių Lietuvos vietovių ir organizacijų atvykę svečiai ir bičiuliai, sporto veteranai bei bendražygiai. Kiekvienam  šventėje dalyvavusiam, kuris savo veikla prisidėjo prie olimpinio judėjimo ir Lietuvos sporto muziejaus kūrimosi ir jo puoselėjimo, buvo įteiktos padėkos, kuriose buvo rašoma:

           Ši graži šventė sukvietė mus į Lietuvos sporto muziejų prisiminti tas dienas,  kai dar  1991 m. rugsėjo 18 d. Tarptautinis olimpinis komitetas priėmė sprendimą, kad ,,Trys Baltijos Respublikos integruojamos į olimpinį judėjimą“,  bei kai 1991  m. rugpjūčio  2-ąją dieną buvo atidarytas Lietuvos sporto muziejus.  Tą kartą  atvykusiems iš viso pasaulio lietuvių sportininkams į IV-ąsias pasaulio lietuvių sporto žaidynes buvo gražus ne tik reginys, bet ir viltis, kad lietuvių sportinis ir olimpinis judėjimai išeis į viešąją pasaulio erdvę, o  lietuvių laimėjimai niekada nebus pamiršti ir turės savąją pastogę.  Dėkojame Jums už nuoširdų darbą ir rūpestį  įgyvendinat šias gražias bei kilnias svajones ir skiriame Jums mūsų bičiulio Romo Bernoto eiles:

Nemirštanti tautos dvasia,                                                                  Pamiršt negalim tų sūnų,

lyg žiedas tyliai prasiskleidžia,                                                            Kas laisvę Lietuvos apgynė,

Gyva per amžius mumyse,                                                                   Kovas jų tarsi milžinų

Pamiršti didvyrių neleidžia.                                                                   Ilgai minės brangi Tėvynė.

 

Lyg tie pavasario žiedai,

Tautos tradicijos vėl žydi,

O garsūs praeities aidai,

visus į ateitį palydi.

             Šiomis gražiomis, pilnomis dėkingumo ir vilties eilėmis sveikiname Jus šių sukakčių proga. Linkime stiprios sveikatos ir dar ilgai, ilgai gyventi pilnoje optimizmo, ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis dvasioje.

              Direktorius                                                                          Pranas Majauskas

                                                    2016 m. lapkričio 11 d.

Pranas Majauskas