Lietuvos sporto muziejuje pagerbtas V. Džonso taurės atminimas

         Gražią rugsėjo 19 dienos popietę  sporto muziejuje buvo prisimintas vienas įspūdingiausių Kauno Žalgirio, o kartu ir Lietuvos klubinių komandų laimėjimas pasaulyje – 1986 m. rugsėjo 15 d. Argentinoje iškovota  tarpkontinentinė V. Džonso taurė. Į šventę atvyko to meto Kauno Žalgirio treneris, žaidėjai, buvę ir esantys žalgiriečiai, krepšinio sporto federacijos, Žalgirio sporto klubo vadovai, to laikmečio buvę įvairių organizacijų vadovai ir rėmėjai, bei  gražus krepšinio sporto veteranų ir Kauno žalgirio rėmėjų ir gerbėjų būrys.  Muziejaus direktorius Pranas Majauskas pasveikinęs susirinkusius, trumpai apžvelgęs Lietuvos krepšinio istoriją ir šios pergalės reikšmę visam Lietuvos sportiniam judėjimui, pakvietė  visus šventės dalyvius pasidalinti savo prisiminimais ir mintimis ne tik apie buvusią 1986 m. Žalgirio pergalę, bet ir šių dienų  Kauno Žalgirio klubo ateitį. Buvęs Žalgirio vyriausias treneris  Vladas Garastas  papasakojo ne tik apie  buvusią tuo metu Žalgirio komandos padėtį tarptautinėje krepšinio arenoje, bei Žalgirio komandos išvykimo į Argentiną nelengvą kelią, bet ir nuostabų Žalgirio žaidėjų susiklausymą ir žaidimą siekiant pergalės. Buvęs to meto Krepšinio federacijos pirmininkas Henrikas Dūdėnas ir  Kauno rajono vadovas Petras Mikelionis vaizdžiai papasakojo kaip pasitelkiant įvairias organizacijas, gamybinius kolektyvus, visuomenę buvo stengiamasi padėti ne tik Žalgirio visai komandai, bet, reikalui esant, ir patiems treneriams bei žaidėjams. Išsamią ir turiningą kalbą apie V. Džonso taurės kaip vieno iš ryškiausių judėjimų  atsiradimo pasaulyje ir Lietuvos krepšininkų  dalyvavimo jame pradžią pasakė istorikas, daugelio knygų autorius Skirmantas Karalevičius. Daug ne tik  įdomaus, o kartu linksmo ir malonaus susirinkusiems papasakojo šioje šventėje dalyvavę to meto žaidėjai Virgilijus Jankauskas, Algirdas Brazys ir  masažuotojas Juozas Petkevičius. V. Džonso taurės didvyrius į šią  šventę atėję sveikino ir gražiais žodžiais visokeriopos sėkmės linkėjo Lietuvos Seimo narys Arimantas Dumčius, Lietuvos krepšinio federacijos atsakingasis sekretorius Mindaugas Špokas, Kauno Žalgirio klubo direktoriaus pavaduotojas Ginas Rutkauskas,  Lietuvos sporto universiteto docentė Elena Puišienė, dėstytojas Edas Nickus, krepšinio veteranė Irena Stankevičienė, Kauno krepšinio mokyklos direktorius Algimantas Pušinaitis. Lietuvos sporto muziejaus administracija šios neeilinės šventės proga parengė turiningą ir menine prasme gražiai apipavidalintą, šiai įžymiai datai paminėti padėką, kuri buvo įteikta visiems to meto komandos nariams, Kauno ,,Žalgirio“ veteranams bei šios šventės svečiams ir dalyviams. Po visų kalbų bei sveikinimų visi šventėje dalyvavę taurės laimėtojai bei juos atvykę pasveikinti  svečiai dar ilgai nesiskirstė, apžiūrėdami muziejaus ekspoziciją bei besifotografuojantys su tautos didvyriais.

Pranas Majauskas