Sportas ir menas darnoje

Sportas ir menas darnoje

 

Vasario 27 d. Lietuvos sporto muziejuje buvo paskelbti mokinių rašinių konkurso „Sporto ir meno darna“ rezultatai. Tai jau šeštas Lietuvos mokinių rašinių konkursas, kurį pagal nusistovėjusią tradiciją organizuoja Lietuvos sporto muziejus, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Kūno kultūros mokytojų asociacija ir LTOK Kauno apskrities taryba.

Konkurso vertinimo komisija, kurią sudarė žinomi sporto veteranai (Gintautas Stasiulevičius, Regina Bučienė, Eleonora Gintvainienė ir kiti), kūno kultūros specialistai (LSU docentė dr. Elena Puišienė, dr. Daiva Majauskienė), muziejininkai atidžiai išnagrinėjo keliasdešimt rašinių iš Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų. Rašinių autoriai buvo suskirstyti į keturias grupes; kiekvienoje grupėje paskirtos trys prizinės vietos. Be to, išrinkti dar 10 rašinių, kurių autoriai paskelbti laureatais įvairiose nominacijose. Konkurso dalyvių geografija apima visą Lietuvą, nuo Klaipėdos, Zarasų, Trakų, Lazdijų rajonų iki Kauno miesto. Yra mokyklų ir gimnazijų, kurių atstovai dalyvauja ypač aktyviai. Visuose konkursuose po keletą rašinių pateikia Lazdijų rajono Seirijų A.Žmuidzinavičiaus ir Veisiejų gimnazijos, Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija, Alytaus rajono Butrimonių gimnazija. Kasmet šių gimnazijų atstovai pateikia turiningus, gerai apiformintus rašinius ir laimi prizines vietas. Nemažas nuopelnas dėl tokių rezultatų tenka šių gimnazijų mokytojoms Astai Bagdonienei, Jūratei Grėbliūnienei, Rasai Pečiukonienei, Renatai Kisnerienei, Raimondai Rumbinaitei, Linai Alekseriūnienei, Irenai Šimanskienei.

Tarp rašinių autorių išsiskiria Alytuas rajono Butrimonių gimnazijos gimnazistas Arnas Valvonis, kuris dalyvavo visuose rašinių konkursuose ir visuose tapo prizininku, iš jų keturiuose buvo pripąžintas geriausiu. Ir šiais metais jis pateikė išsamų, paremtą įvairiapusėmis žiniomis bei puikiai iliustruotą rašinį ir laimėjo pirmąją vietą. Jauniausiųjų grupėje nudžiugino Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos šeštokė Urtė Petrauskaitė, kuri ne tik paruošė turiningą rašinį, bet ir suorganizavo specialaus vaizdo filmuko, pagal rašinio temą, sukūrimą. Jau septynerius metus šokius kultivuojanti mergaitė suspėja dalyvauti ir įvairiuose mokyklos renginiuose, mato meno apraiškas ne tik šokiuose, bet ir įvairiose sporto šakose. Nemažiau džiugino gimnazistė iš Vievio Karolina Uscilaitė, kuriai į temą parašyti padėjo tai, kad ji ne tik aktyviai sportuoja, bet dar groja fleita; tai jai leido suformuluoti originalius sporto ir meno dermės apibūdinimus.. Vyriausiųjų grupėje pirmoji vieta paskirta Aistei Kanapeckaitei iš Linkuvos gimnazijos. Be rašinių Aistė dar pateikė gausiai, išradingai paruoštą temos pristatymą kaip sportas padėjo pajusti gyvenimo grožį ir džiaugsmą visai jos šeimai. Visi čia paminėti rašinių autoriai vasario 27 d. padarė pranešimus, kuriuos išklausė ne tik jų konkurentai, bet ir vertinimo komisijos nariai, mokytojai, tėvai.

Konkurso laureatai buvo apdovanoti taurėmis, o visi dalyviai – diplomais ir medaliais. Mokytojams padėjusiems rengti rašinius, įteiktos padėkos.

Renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Lietuvos sporto muziejaus ekspozicija.

Petras Sventickas

PARSISIŲSTI: Vertinimo komisijos priedas Nr. 1

Bendras konkurso dalyvių salės vaizdasAlytaus Butrimonių gimnazija - stovi komisijos pirmininkas Pranas Majauskas , konkurso nugalėtojas Arnas Valvonis, mokytoja Irena Šimanskienė, komisijos narys Henrikas Kibeikis
Pakruojo raj. Linkuvos gimnazija – stovi komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, konkurso nugalėtoja Aistė Kanapickaitė, mokytoja Lina Alekseriūnienė, nugalėtojai Eglė Mickaliūnaitė ir Mantas Kanapeckas. Veisėjų gimnazija – stovi komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, konkurso nugalėtoja Kornelija Žilionytė, mokytoja Rasa Pečiukonienė, komisijos narys Henrikas Kibeikis.
Seirijų gimnazija – stovi komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, mokytoja Asta Bagdonienė, konkurso nugalėtoja Erika Bajarskaitė, komisijos narys Gintas Stasiulevičius, mokytoja Jūratė Griebliūnaitė. Varėnos Ryto progimnazija – stovi komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, mokytoja Rasa Speteliūnienė, konkurso nugalėtoja Silvija Čekuolytė, komisijos narys Gintas Stasiulevičius.