Darželinukų trikrepšio festivalis

                     2016 m. kovo 10 d. Lietuvoje startavo Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio  festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dienai paminėti, kuriame dalyvavo 49 lopšelių darželių auklėtiniai. Tai Kauno lopšelio darželio ,,Ąžuoliukas, Raseinių lopšelio darželio ,,Saulutė“, Kalvarijos lopšelio darželio ,,Žilvitis“, Šiaulių lopšelio darželio ,,Žiogelis“ ir daugelio kitų. Vaikučiai ne tik sportavo, bet aktyviai ir išradingai gamino dovanėles nugalėtojams, ypatingai daug ir išradingai ruošdamiesi šventei darbavosi lopšelių darželių bendruomenės nariai. Pav. Kauno Ąžuoliuko lopšelio darželio bendruomenės nariai, padėjo surengti ne tik puikią šventę, bet visiems vaikučiams, o ypatingai sportininkams , apart kitų apdovanojimų, parengė nuostabų uogų ir vaisių užlieta Žele vaišių stalą. Kiti darželiai be sporto varžybų surengė turiningą menines programėles, piešimo konkursus, vaikučiai deklamavo Lietuvėlei skirtus eilėraščius ir pan.