Lietuvos sporto muziejuje gražiai pagerbti ne tik sporto jubiliatai, bei nuveikti darbai

 

              Vykdant seną tradiciją nuo 1984 m. Kaune, pasitinkant Naujuosius metus, ne tik pasidžiaugiama per praėjusius metus atliktais darbais, bet ir gražiai, iškilmingai pagerbiami sportui paaukoję gražiausius gyvenimo metus, nusipelnę ne tik sportininkai, bet ir treneriai, kūno kultūros mokytojai, aukštųjų mokslo įstaigų dėstytojai, žmonės ilgus metus dirbę sporto organizacinį darbą, rėmėjai bei globėjai,  sporto teisėjai, žurnalistai. Kaip ir visada, taip ir šį kartą į didžiąją muziejaus salę, pasitinkant ką tik čia įsikūrusio instrumentinio vokalinio ansamblio ,,Ąžuolynas“ gražiems maršams, rinkosi gausus būrys iškiliausių ne tik Kauno, bet ir kitur atvykusių Kauno sporto bičiulių, nusipelniusių sportui žmonių, o taip pat Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Kūno kultūros departamento, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos Olimpinės akademijos, Kauno miesto tarybos ir, kaip visada, gausi Vilniaus miesto ,,Aido“ klubo delegacija. Sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, pasveikinęs susirinkusius, paprašė tylos minute pagerbti išėjusius anapilin savo brangiausius bičiulius Joną Bartninką, Leokadiją Pėžienę, Vytautą Juzumą, Petrą Krivočenką, Leoną  Juozonį, Rustę Grigonytę. Toliau čia susirinkusiems trumpai apžvelgė 2015 metais atliktus svarbiausius darbus, priminė, kad šiais 2016 metais prasideda 25-ji Lietuvos sporto muziejaus veiklos metai ta proga paprašė pademonstruoti video filmą, kaip 1991 m. rugpjūčio 2 d. buvo atidarytas Lietuvos sporto muziejus bei 2015 metais vykdomi darbai. Tai visų pirma naujai atidaryta, vienam iškiliausių Lietuvos sportininkų atminimui įamžinti, Algirdo Šociko bokso ekspozicija, antras be galo svarbus įvykis tai Pirmojo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento ir jo sūnaus vardo ,,,Vytautų Augustauskų“ sporto kiemelio atidarymas, naujos stambiagabaritiniams eksponatams saugoti saugyklos įrengimas, visos eilės mokslinių konferencijų, Lietuvos mokinių rašinio konkurso tema ,,Sporto ir meno darna“ surengimas, LTOK ,,Garbės prezidento“ dovanotų eksponatų parodos surengimas, Lietuvos atletinės gimnastikos 50-čiui skirtos parodos ir minėjimo surengimas, dalyvavimas ,,Baltijos kelio“ 25-ųjų metinių minėjime, kilnojamų parodų, pasitelkiant olimpiečius, atokiausiuose Lietuvos kampeliuose esančiose mokyklose, organizavimas, tradicinės Trikrepšio Kauno miesto mero taurės varžybų darželinukams organizavimas, Olimpinio festivalio visuose miesto vaikų darželiuose organizavimas, pagerbimas vyriausio 102 m amžiaus sulaukusio Lietuvos čempiono ir rekordininko Jono Murausko pagerbimas sporto muziejuje, Personalinių parodų bei atskirų sportui nusipelnusių žmonių pagerbimas, daugelio sporto veteranų, pašventusių visą gyvenimą sportui, šiuo laiku jau nesugebančių ateiti į organizuojamus renginius, bei dėl ligos negalinčius išeiti iš namų, lankymas ir daugelis kitų svarbių visiems reikalingų darbų. Daug ir šiltų žodžių pasakė Lietuvos Respublikos Seimo nariai Vincė Vaidevutė Margevičienė, Arimantas Dumčius, Kūno kultūros ir sporto departamento skyriaus vedėja Rasa Kučinskienė, Lietuvos Olimpinės akademijos administratorius Saulius Strazdas, buvęs Lietuvos sporto universiteto prorektorius Laimis Makauskas, prof. Kaliksta Paulauskas, Dalia Kalnitienė, Regina Bučienė, Elena Buzelienė ir kiti. Su ypatingu dėmesiu ir pagarba buvo sutikta dar prieš karą žaidusi Lietuvos merginų krepšinio rinktinėje ir žaidžiant su Lenkijos rinktine  paskutiniu metimu pelniusi du lemiamus pergalei taškus, po kurių tą kart ją išbučiavo pats Justas Paleckis, nors po metų jo sprendimu ji su mama kaip tremtinės, o tėtis kaip politinis kalinys buvo ištremti ne tik į Krasnojarsko sritį, bet kaip ypatingai pavojingos dar kartą buvo ištremtos už 3000 km, į pačią atokiausią Sibiro šiaurės vietą be pavadinamo vadinama ,,Točka“. Ir nežiūrint į tai , kad dar Krasnojarsko kalėjime mirė ar buvo nukankintas tėtis, Birutė Morkūnaitė Andrikienė patyrusi pačius sunkiausius ,,Gulago“ sunkumus, geriems žmonies padedant, sugrįžusi į Lietuvą įstojo mokytis Kūno kultūros institutą ir baigusi jį visą likusį gyvenimą pašventė kūno kultūros mokytojos profesijai. Dabar sulaukusi garbingo 90 metų amžiaus kartu su dviem dukrelėmis  glaudžiasi bendrabutyje. Po iškilmingo veteranų pagerbimo vyko  ,,Gražiausios sporto veteranų dainos“ konkursas: dalyvavo trys begalo ne tik gausios, atkaklios, bet ir balsingos Ožkelių, Beždžionėlių ir Gaidelių komandos. Tačiau Žiuri komisija diplomatijos keliu  nusprendė, kad  nugalėjo ketvirtoji jėga – Draugystė. Belieka palinkėti, kad tokių sporto veteranų švenčių būtų daugiau.