Gražiai ,,Bangos Senjorų“ klubas pagerbė savo jubiliatus

Gražiai ,,Bangos Senjorų“ klubas   pagerbė savo jubiliatus

               2015 m. gruodžio 17 d. ,,Bangos senjorų“ klubo vadovybė Lietuvos sporto muziejuje pagerbė savo jubiliatus. Į muziejaus didžiąją salę rinkosi nemažas būrys klubo narių, bičiulių tačiau labiausiai buvo laukiami klubo jubiliatai, kurių šį kartą buvo pakviesta net penkiolika asmenų, kurių tarpe  Aldona Skuodienė buvo sulaukusi 85-erių metų,  Genovaitė Zujienė ir Stanislovas Virgilijus Navickis 80-ties metų, Pranas Majauskas, Jonas Jankauskas, Algirdas Brazauskas, Vanda Liucija Mozerienė, Vitolis Ambrazas ir Mindaugas Grigaitis 75-erių metų, Edmundas Zienius, Jurijus Konevas, Romualdas Venzbergas,Mykolas Mačenskas ir Albertas Šlapikas 70 –ties metų sukaktį. Prisimindamas ne tik ,, Bangos“ sporto klubo, bet ir gamyklos šlovingą praeitį susirinkusius gražiai pasveikino ,,Bangos senjorų“ klubo prezidentas Leonas Jankauskas. Mintimis pasidalijo klubo nariai bei svečiai. Kiekvienam jubiliatui buvo parengtos nuostabios dovanėlės bei sveikinimai. Ypatingai visus sužavėjo atvykęs jubiliatų pasveikinti Jiezno Kultūros centro liaudies kapelos kolektyvas. Po meninės dalies šventės dalyviai dar susipažino su muziejaus ekspozicija, prisiminę ,,Bangos“ sporto klubo narių buvusius sportinius laimėjimus, išreiškė viltį, kad ir jų surinkti eksponatai liudijantys apie garbingą sportinės veiklos praeitį, artimiausioje ateityje bus perduoti–padovanoti Lietuvos sporto muziejui.