,,Olimpinės vilties bičiulių" šventė Kaune

           2015 m. gruodžio 3 –ąją  dieną (Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos proga)  Lietuvos sporto muziejuje Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities taryba, pasitelkdama žmonių su negalia ir kitas organizacijas, kaip ir kiekvienais metais surengė tradicinę ,,Olimpinės vilties bičiulių“šventę, kurios metu buvo pagerbti sportininkai jų treneriai, gydytojai, vadovai bei globėjai. Čia susirinko gausus būrys gerai nusiteikusių ne tik žymiausių sportininkų, bet ir juos globojantys ir jiems padedantys bičiuliai.  Malonu buvo stebėti į šventę su savo sprtininkais atvykstančius sportininkų klubų su negalia vadovus  Ireną Sadauskienę, klubo ,,Takas“ vadovą ir trenerį Romualdą Bičkauską, klubo ,,Mes‘‘ vadovą Julių Paplauską, klubų ,,Sveikata“, ,,Parolimpietis“ir kitus klubų vadovus, bei narius. Gausiai susirinkusius pasveikino Lietuvos sporto muziejaus direktorius, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos atsakingasis sekretorius Pranas Majauskas, kuris prisimindamas sportininkų su negalia veiklos Kaune dar 1961 m buvusiame Kauno aklųjų kombinate pradžią, o vėliau sėkmingai išplitusį ir iki šių dienų sėkmingai besitęsiantį šį judėjimą, pasidžiaugė mūsų sportininkų pasiektais laimėjimais ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Kaip kad pradžioje sportininko, vėliau trenerio Jono Burakovo dar 1973 metais pasiektą 200 kg štangos nuo krūtinės kėlimo rezultatą, jo mokinio du kart Parolimpinių žaidynių čempiono Vytauto Girniaus  pasiektą rezultatą 1988 m. Seulo Parolimpinėse žaidynėse. Gražiu nuoširdžiu žodžiu prisiminė vieno  iš neįgaliųjų sporto pradininkų Prano Žąsino nueitą kelią, kuris ne tik sporte, visuomeninėje veikloje, bet dar jaunystėje netekęs regėjimo visomis savo fizinėmis ir dvasinėmis išgalėmis kibo į gyvenimą, bedirdamas gamyboje mokėsi vakarinėje mokykloje, o baigęs ją įstojo į Vilniaus universitetą ir baigęs įgijo juristo specialybę. Gražiu žodžiu paminėjo pastarojo dešimtmečio vaikų turinčių negalią ,,Tėtį“ Saulių Survilą, kuris jaunystėje ilgus metus buvo kaip imtininkas nenugalimas ne tik Lietuvoje, o po sunkios ligos netekęs sveikatos visą savo esybę pašventė turintiems negalią vaikams. Pagerbti ir pasveikinti čia į šventę susirinkusiųjų atvyko gausus būrys svečių, Tai daugkartinis Lietuvos, buvusios TSRS čempionas ir Miuncheno olimpinių žaidynių dalyvis Rimantas Plungė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos pirmininko pavaduotojas  Zigmas Kazakevičius, Kauno miesto tarybos narys Gediminas Vasiliauskas, buvęs ilgametis Kauno miesto sveikatos skyriaus vedėjas, ,,Sporto veteranų ,,Ąžuolynas“ klubo tarybos narys Romualdas Rimdeika, Doc. Elena Puišienė, Lietuvos neįgaliųjų organizacijos vienas iš vadovų Anatolijus Čiupkovas. Miesto žmonių su negalia klubų vardu susirinkusius pasveikino ,,Santakos“ klubo pirmininkės pavaduotojas Artūras Zumaras,o sportininkų vardu visus pasveikino ir padėkojo už šiltą jų pagerbimą vienas iš iškiliausių šiandiena sportininkų su negalia Mindaugas Bilius. Po iškilmingos dalies ypatingai visus nudžiugino Kauno Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos mokinių Olimpine tematika parengta meninė programa, susilaukusi ne tik garsių ir nuoširdžių plojimų, bet ir palinkėjimų, kad ji su gražiai parodytomis Olimpinio judėjimo ištakomis ir šlovinga Tarptautinio judėjimo istorija savo tiek dvasiniu turiniu, tiek menine išraiška supažindintų ne tik Lietuvos jaunąjį žiūrovą, bet ir tą žiūrovą  pasiektų toli už Lietuvos ribų. Turbūt ne veltui 1988m, atkūrus Lietuvos tautinį olimpinį komitetą ir parengus Vaikų ir jaunimo Olimpinio ugdymo programa šiandiena galime pasidžiaugti jos vaisiais.

            Po nuostabios meninės dalies vyko ne tik sportininkų jų trenerių, bet ir gausaus būrio jų globėjų,rėmėjų  gydytojų, vadovų apdovanojimas diplomais, padėkos raštais, bei simbolinės Pergalės deivės ,,Nikės“ statulėle.  Kas gi buvo rašoma tuose diplomuose ir padėkos raštuose? Ogi tai, kad visi sportininkai buvo gražiai pasveikinti,,Olimpinės vilties bičiulių” šventės proga, pasidžiaugta jų pasiektais laimėjimais sporte ir gyvenime. Palinkėta ir ateityje visapusiškai tobulėti, rungtyniauti, varžytis ir stegtis pirmauti visose gyvenimo srityse, visur ir visada išlikti kilniais žmonėmis bei palinkėta neišsenkančios energijos, stipros sveikatos, sėkmės sporte ir asmeniniame gyvenime. O treneriams, vadovams, gydytojams bei globėjams nuoširdžiai padėkota  už Jų dėmesį ir visapusišką pagalbą bei paramą negalią patyrusiems sportininkams. Jų   fizinių sugebėjimų, intelekto ir olimpinių vertybių darnos skatinimą rengiant juos gyvenimui, siekimą jų širdelėse įžiebti gerumą, kilnumą, svajonę bei norą visapusiškai tobulėti, rungtyniauti, varžytis ir pirmauti visose gyvenimo srityse.

               Gražios iškilios ,,Olimpinės vilties bičulių “šventės akordai baigėsi visi su šypsena ir pakilia nuotaika išsiskirstė į namus.

 

Pranas Majauskas