Prienų globos namus pagerbė Kauno sporto veteranai

      Vedami gražios, ilgametės tradicijos LTOK Kauno apskrities tarybos iniciatyva Kauno sporto veteranų klubo ,,Ąžuolynas“ nariai  ir Lietuvos sporto muziejaus „Gilė“ ansamblis aplankė Prienų globos namų gyventojus. Tai buvo ne vien pagerbimas apsilankymu, bet ir drauge su minėtų namų bendruomene surengta graži Šv. Oninių,  atvirame kiemelyje tarp nuostabių  pušų, šventė. Čia buvo pagerbtos ne tik 16 Onučių, bet ir 100 metų sulaukusi šių namų gyventoja Levosė Jurgėlaitienė, prisimintas dar 2006 m. čia pastatytas sporto veteranams skitas nuostabus raudonų plytų gražuolis pastatas, aplankyti seni  ,,Ąžuolyno“ klubo bičiuliai Genovaitė Plentienė, Žilvinas Pėža. Kelionėje dalyvavęs Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas,  už  ilgametę  draugystę pasveikinęs Globos namų gyventojus su nuostabia švente, padėkojo visiems bendruomenės nariams už darnų bendravimą sprendžiant visus tiek globos, slaugos bei dvasinius savo globotinių klausimus, bei sporto organizacijų  vardu už nuoširdų darbą globos namų direktorei Ingai  Barkauskienei įteikė Lietuvos sportinio  judėjimo  šimtmečiui skirtą medalį,  o Prienų globos namų bendruomenei sporto veteranų klubo ,,Ąžuolynas“ vardu  sveikinimą:

 

Gerb. PrienŲ globos namų Bendruomenei

         Kas galėjo pagalvoti ir patikėti, kad bėgant laikui, atrodytų įgijus žinių, gal  ir  nelengvos, bet kilnios gyvenimiškos ir darbinės veiklos patirties, bei laimėjimų  mėgstamoje, visuomeninėje veikloje, tačiau artėjant pilnos brandos amžiui būti sutiktiems  ir priglaustiems šiuose namuose.  Dėka šių namų administracijos bei nuoširdaus ir darbštaus kolektyvo rūpesčiu  ne tik būti prižiūrimais, bet ir turėti visas sąlygas tiek kūrybinei, tiek visuomeninei veiklai, bei ne tik susitikti, bet ir pabendrauti su iškiliais Lietuvos, kultūros, mokslo, sporto ir kitais žmonėmis. Sveikindami Jus su artėjančiomis Šv. Onos šventėmis ir dėkodami visai šių namų bendruomenei skiriame Romo Bernoto eiles:

                                                                                                      


                 Šiomis viltingomis eilėmis linkime Jums neprarasti  optimizmo ir vilties, tegul  viltis varpeliais sidabriniais kas rytą po langais skambės,  te sveikata ir džiaugsmas tyras, gyvenime visur ir visada Jumis lydės.

Kauno sporto veteranų ,,Ąžuolyno“                                                      Pranas Majauskas                                                                                       klubo pirmininkas

                                                                 2019 m. liepos 24 d.