Į Lietuvos sporto muziejų atkeliavo dovana iš už Atlanto

               Gražiai ir šventiškai pasipuošusi pilnutėlė Lietuvos sporto muziejaus didžioji ekspozicijų salė, pasitiko  teniso mylėtojus,  atvykusius iš visos Lietuvos. Atvykimo tikslas -  ilgus metus lauktos, buvusio iškiliausio Lietuvių teniso meistro pasaulyje Vito Gerulaičio taurės įteikimas, kuri buvo  iškovota aukščiausio pasaulyje rango varžybose 1977 m. Italijoje. Taurę į Kauną atvežė Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungos prezidentas Laurynas Misevičius. Muziejaus direktorius Pranas Majauskas gausiai susirinkusių tenisininkų, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos, sporto veteranų klubo ,,Ąžuolynas“ bei Lietuvos sporto muziejaus vardu nuoširdžiai padėkojo svečiui už tokią neįkainuojamą dovaną bei išreiškė viltį, kad išlikę už Atlanto vandenyno lietuvių sportininkų iškovotos sportinės relikvijos bus atgabentos į Lietuvos muziejų, o jei ir neatvežtos, tai atsiųstos bent  kopijų, nuotraukų ar filmuotos video medžiagos pavidalu. Gerbiamas svečias tvirtai pažadėjo, kad tai bus padaryta. Ne tik apie Vito Gerulaičio, bet ir apie jo tėčio Vytauto Gerulaičio kilmę, gyvenimą , darbus ir sportinę karjerą savo mintimis plačiai pasidalino vienas iškiliausių Lietuvos teniso sporto šakos žinovas rašytojas, Lietuvos geologas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos teniso sąjungos metraštininkas Vincentas Korkutis.  Daug gražių žodžių ir palinkėjimų tiek teniso sporto šakos mylėtojams, tiek Lietuvos sporto muziejaus kolektyvui išsakė Lietuvos olimpiečių asociacijos viceprezidentė Birutė Užkuraitytė, daugkartinis Lietuvos teniso čempionas Stasys Labanauskas, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Vytautas Kaminskas, daugkartinis Lietuvos teniso čempionas Gracijus Remeikis, Lietuvos medicinos ir  formacijos muziejaus direktorius Tauras Mekas.

        Susirinkusieji ne tik pasidžiaugė nuostabia dovana, bet ir pasveikino didelį tiek sportinio, tiek olimpinio judėjimo mylėtoją bei puoselėtoją, buvusį daugelio sporto šakų aktyvų dalyvį, ilgametį Kauno aviacijos muziejaus direktorių Algį Lapinską, sulaukusį 90-ties metų. Jubiliatas ne tik pasidalijo savais prisiminimais apie futbolo, bokso, krepšinio, lengvosios atletikos sporto šakas, bet ir apie jo mėgstamą tenisą.

             Lietuvos sporto muziejaus direktorius, nuoširdžiai padėkojęs už nuostabią dovaną Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio lavinimo sporto sąjungos prezidentui Laurynui Misevičiui, bei už nuoširdų ilgametį darbą Lietuvos teniso sporto šakai  Algiui Lapinskui, Vincentui Korkučiui, Elenai Lopataitei  ir Raimondui Barcevičiui,  įteikė Lietuvos sportinio judėjimo šimtmečiui skirtus apdovanojimus.

            Gausiai susirinkusius svečius sveikino ir linksmino Lietuvos sporto muziejaus ,,Gilė“ vokalinis instrumentinis ansamblis vadovaujamas Liongino Uborevičiaus. Prieš skelbdamas renginio baigtį, Pranas Majauskas padėkojo padėjusiam šį renginį surengti jaunesniajam Labanauskui Staseliui, Lietuvos sporto muziejaus kolektyvui ir visiems šventės dalyviams bei visus pakvietė prie kavos puodelio pažiūrėti 1991 m. vykusių Pasaulio lietuvių žaidynių Kaune video medžiagą.

Pranas Majauskas

2019 m. liepos 16 d.