Kauno Vytauto Parke iškilmingai pagerbtas Lietuvos sportinio judėjimo 100-metis

                 Lietuvos sporto muziejaus, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Kauno apskrities tarybos ir sporto veteranų klubo ,,Ąžuolynas“ iniciatyva Kauno Vytauto parke buvo paminėtas Lietuvos sportinio judėjimo gimimo vietos 100-metis. Šios šventės organizacinės komisijos pirmininkas Pranas Majauskas, skelbdamas šventės pradžią, pasakė: ,, Lenkiu galva ir dėkoju čia gausiai susirinkusiems pagerbti  tų žmonių, kurie 1919 m. neišpasakytai sunkiu besikuriančiai Lietuvai metu sugebėjo įsteigti Lietuvos sporto sąjungą ir čia šioje vietoje surengti pirmąją sporto šventę. Lietuvos sporto sąjunga, įkurta nepaprastai sunkiu Lietuvai metu, davė pradžią visam Lietuvos sportiniam judėjimui. Kaip, kad savo atsiminimuose rašo Stepas Garbačiauskas: ,,Tai buvo mūsų penkių berniukų ir vienos mergaitės grupelė. Jos pirmininku buvo išrinktas gydytojas Pranas Slyžius. Lietuvos sporto sąjunga po metų veiklos peraugo į fizinio lavinimosi sąjungą ir toliau tęsė sportinio judėjimo populiarinimą Lietuvoje.

 Dar prieš 100-mečio šventės pradžią buvo pagerbtas pirmųjų jos organizatorių atminimas ir padėtos gėlės ir uždegtos žvakelės Petrašiūnų kapinėse. Į šventę Vytauto parke atvyko gražus būrys Lietuvai nusipelniusių sporto veteranų, olimpiečių, sporto sirgalių ir mylėtojų būrys, svečiai iš Lietuvos Seimo, vyriausybinių ir visuomeninių organizacijų, Kauno miesto ir Kauno apskrities rajonų bei iš įvairių Lietuvos vietovių, taip pat buvę ir esantys Lietuvos sporto organizacijų vadovai Zigmas Motiekaitis, Vytautas Nėnius, Algis Vasiliauskas, Dovydas Jokubauskis, Mindaugas Šivickas ir kt. Susirinkusius gražiai  pasveikino ne tik sporto organizacijų vadovai, bet ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Vasiliauskas ir Arūno Karbauskio padėjėja  Vaida Pranarauskaitė.  Kaip tais 1919 m. skambia muzika ir žvalia nuotaika susirinkusius sveikino Kauno garsusis pučiamųjų orkestras ,,Ąžuolynas“.

 Visos šventės programos vedantieji Vytautas Kirkliauskas bei Sandra Baltramonaitytė ir gausus meno programos, koordinuojamas Filomenos Beleškevičienės, būrys sėkmingai žavėjo ir linksmino susirinkusiuosius.  Tai Kauno Santaros gimnazijos šokių kolektyvas (vadovas Kazimieras Kodratavičius), Kauno Santaros gimnazijos solistė Elevina Lamanauskaitė, Rokų gimnazijos šokių kolektyvas ,,Šuldu buldu“ (vadovė Berta Janulevičienė), Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos merginų gimnazijos ansamblis ,,YZZY“ (vadovė Eglė Grybienė), Kauno Maironio universitetinės gimnazijos vokalinis ansamblis (vadovė Aušra Poliukaitienė) ir gimnastikos šokių grupė (vadovas Gintaras Paukštys), Kauno Šv. Kazimiero Gimnazijos choras (vadovė Eglė Grybienė).

Po meninės programos sekė  sportinė programa. Pirmieji ir bene šauniausiai pasirodė būsimieji olimpiečiai ,,Malūnėlio“ darželinukai. Tame pačiame 1919m.  bėgimo takelyje įveikdami  Olimpinę myliukę ir pasiekdami naują Vytauto parko bėgimo ,,rekordą“. Be galo gražus ir emocingas buvo Lauko teniso sporto veteranų, vadovaujamų Stasio Labanausko, ir jaunųjų Kauno ,,Tauro“ futbolo mokyklos auklėtinių Igno Rimavičiaus ir Arijaus Dūros, treneris Mindaugas Daunaravičius,  pasirodymas. Šiltai buvo sutiktas  šuolininko į aukštį   Adrijaus Glebausko,   įveikusio 2,26 m. aukštį  ir jo trenerės Audros Gavelytės pristatymas. Visi, išvydę į šventę atvykusius Vidą Blekaitį ir Žydrūną Savicką, laukė jų pasirodymo. Tačiau stipruolių pasirodymą pradėjo kaip, kad ir 1919 m. Girų kilnotojai, vadovaujami Vido Grigonio, tai : Kajus Bovainis, Dovydas Pauža, Benas Balsevičius, Simonas Skučas, Žygimantas Tamutis ir Augustas Kučinskas. Po giros kilnotojų į startą stojo ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje esantys stipriausi lietuvaičiai Vidas Blekaitis ir Žydrūnas Savickas, kurie su 500 kg sveriančiais skrituliais abu kartu surėmę savo galingus pečius elgėsi kaip su žaisliuku. Po nepaprastai sunkios, siekiančios 31 laipsnį karščio dienos, bet įdomios ir turiningos šventinės  programos dalis šventės dalyvių vyko į Lietuvos sporto muziejų, kur buvo sutikti ne tik su ,,Ąžuolyno“ ansamblio muzikos akordais, bet gražiomis skambiomis dainomis, bei visų svečių ir šventės dalyvių apdovanojimu šiam jubiliejui skirtomis regalijomis.   

Pranas Majauskas