Daug įdomaus buvo išgirsta iš pirmų lūpų...

            Nors rinkimų maratonas eina į pabaigą, tačiau kiekvienas mūsų nori ir viliasi susitikti su kandidatu ir išgirsti jam į rūpimų klausimus atsakymus iš pirmų lūpų. Ir labai malonu, kad šį kartą toks susitikimas įvyko Lietuvos sporto muziejuje, kur dalyvavo net trys skirtingų pakraipų kandidatai.

Tai jau Europos parlamente dirbantis Bronius Ropė, tapęs vieninteliu iš Lietuvos tikruoju Europos parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariu. Jis taip pat rūpinasi tiesioginėmis išmokomis žemdirbiams, kad Lietuva būtų pripažinta pilnateise Europos šalimi, kad pragyvenimo lygis artėtų prie ekonomiškai stipresnių šalių lygio, kad išmokos žemdirbiams bei kita parama didėtų. Bronius Ropė buvo išrinktas 2014 m. – didžiųjų išbandymų metais Europai santykiuose su Rusija. Jis reikalavo papildomos paramos iš Europos sąjungos nuo Rusijos embargo nukentėjusiems ūkininkams. Broniaus Ropės ir Lietuvos ūkininkų bendradarbiavimo pagrindu yra sukurtas pieno sektoriaus krizės valdymo mechanizmas ir dar daugelis kitų svarbių Lietuvai ir jos žmonėms klausimų. Kartu su ūkininkais Bronius Ropė tiesiogiai dalyvavo derybose tiek su nacionaline valdžia, tiek su Europos institucijomis, kad patirti nuostoliai žemdirbiams būtų kompensuoti.        

     Naujai išsikėlusios savo kandidatūras Laima Mogenienė labiausiai vertinanti teisingumą, pagarbą savo artimui. Atstovaudama smulkiesiems verslininkams, būdama seimo nare bei dirbdama su organizacijomis ir bendruomenėmis didžiąją dalį savo profesinio gyvenimo siekių skiria lygios ir teisingos visuomenės kūrimui. Taip pat žinomiausia Lietuvos menininkė-tekstilininkė, įvairių kūrybinių projektų sumanytoja, gražiausios Lietuvos Kalėdinės eglės kūrėja ir daugelio kitų kilnių darbų sumanytoja ir kūrėja Jolanta Šmidtienė plačiai kalbėjo apie kultūros esmę ir prasmę mūsų gyvenime ir kiek daug dar mums reikia nuveikti ne tik plačiame atsinaujinančiame Europos, bet ir Lietuvos kultūriniame gyvenime. Todėl jei būrų išrinkta į Europos parlamentą, ji pašvęstų visą savo brandų gyvenimą kultūros plėtrai pilna to žodžio prasme.

    Po svečių turiningų ir įdomių pasisakymų  buvo pateikti klausimai bei sekė atsakymai, o po jų sekė linksma ir nuotaikinga meninė dalis, kurią atliko ,,Ąžuolyno“ ansamblis bei pabendravimas prie arbatos puodelio. Visi liko ir išklausyti ir pamaloninti ne tik gražiu ir turiningu pabendravimu, bet ir sužinoję daug ką naujo ir įdomaus.

Pranas Majauskas