Europarlamentaras Bronis Ropė apsilankė muziejuje

          Kauno sporto bendruomenės nariai Lietuvos sporto muziejuje svetingai sutiko ir gražiai bei šiltai priėmė Europos Parlamento Briuselyje narį Bronių Ropę. Sutikimas įvyko be galo šiltoje ir jaukioje aplinkoje grojant instrumentiniam vokaliniam ansambliui bei gausiam atėjusių jį pasitikti jo gerbėjų būriui. Muziejaus direktorius Pranas Majauskas, pristatydamas svečią, pasidžiaugė pirmą kartą iš pačios aukščiausios Europos  šalių institucijos sulaukęs tokio garbingo svečio, kuris ne tik gana išsamiai papasakojo apie Europos parlamento veiklą, bet ir supažindino susirinkusiuosius su Lietuvos žmonių lūkesčiais bei galimybe jiems spręsti ne tik išorės, bet ir vidines problemas. Susirinkusi auditorija nepagailėjo ne tik plojimų atsakant į jiems rūpimus klausimus, bet ir gana aktyviai bandė diskutuoti  jiems rūpimomis problemomis. Susitikimas baigėsi tarpusavio supratimo ir abipusės pagarbos nuotaika, gražia ir įsimintina foto sesija bei gražiu pabendravimu prie kavos puodelio.