Oriai paminėta Vasario – 16 – oji

            Tęsiant tautines tradicijas į Lietuvos sporto muziejaus patalpas rinkosi gausus ne tik Sporto veteranų, buvusių olimpiečių, Lietuvos sporto universiteto dėstytojų, bet ir Lietuvos  sąjūdžio Kauno tarybos nariai, buvusių partizanų vaikai, įvairių sukarintų organizacijų, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bei kitų visuomeninių judėjimų nariai. Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas ir Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Raimundas Kaminskas, pasveikinę susirinkusius, paprašę sugiedoti Lietuvos himną, trumpai nušvietė tiek politinę padėtį, tiek einamojo gyvenimo laimėjimus bei perspektyvas. Savo mintimis apie Iškovotą Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę pasidalijo buvęs Kauno miesto meras, praeityje garsus krepšininkas Gediminas Budnikas, Kauno 202 –osios kuopos Šiaulių vadas Julius Proškus, Prof. Arimantas Dumčius, Kauno ukrainiečių tarybos pirmininkas Nikolajus Denisenko, Jūrų skautų organizacijos pirmininkas Algimantas Malkevičius, Žalgirio parko direktorius Gintautas Tamulaitis, Lietuvos valstiečių žaliųjų partijos Kauno skyriaus vedėja Vaida Pranarauskaitė, Olimpiečio, kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Juozo Juozaičio koordinatorė  Rima Čepurnienė, buvusi Kauno miesto tarybos narė Rimutė Prievelienė, Švento Jurgio konvento gvardijonas kunigas Saulius Paulius Bytautas. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Kauno tarybos  pirmininkas Raimundas Kaminskas ir Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas įteikė apdovanojimus už ilgametį aktyvų visuomeninį, patriotinį, nepailstantį  darbą  į šventę atėjusiems įvairių organizacijų nariams. Šventės garbei Lietuvos olimpinės kolekcininkų asociacijos narys gydytojas Romualdas Rimdeika parengė nuostabią ženklelių ir atviručių, skirtų Vasario 16 – ajai ekspoziciją, o Kauno sporto veteranų klubo ,,Ąžuolyno“ vokalinis instrumentinis ansamblis pristatė nuostabių dainų ir muzikinių melodijų programą.

Pranas Majauskas