Susitikimas su rašytoju, filosofu, atgimimo sąjūdžio pirmeiviu Arvydu Juozaičiu

           2018 m. lapkričio 8 d. naujai įrengtoje didžiojoje Lietuvos sporto muziejaus ekspozicijų salėje įvyko dalykiškas ir šiltas miesto sporto bendruomenės narių susitikimas su Lietuvos atgimimo sąjūdžio pirmeiviu, rašytoju,  filosofu, daugkartiniu Lietuvos, buvusios Tarybų sąjungos pasaulio rekordininku, Monrealio olimpinių žaidynių prizininku Arvydu Juozaičiu.

      Susitikime dalyvavo buvęs Lietuvos Seimo narys Mečislovas Zasčiurinskas, Kauno sąjūdžio tarybos  pirmininkas Raimundas Kaminskas, gausus miesto įvairių sporto federacijų bei miesto visuomenės narių būrys. Po turiningos Arvydo Juozaičio programinės ,,Tėvynės tuštėjimo metas“ kalbos  pasipylė gausus, atvykusiųjų į susitikimą, pačių įvairiausių ne tik klausimų, bet ir komentarų apie nūdienos ir būsimos Lietuvos ateitį, ratas. Buvo paliesti gyvybiškai svarbūs ne tik politiniai, ekonominiai, socialiniai, bet ir kultūriniai, naujai gimstančių sporto šakų, dvigubos pilietybės, sporto paveldo, o pagaliau ir Lietuvos sporto muziejaus perkėlimo į Vilnių klausimai. Į visus klausimus svečias pateikė ne tik turimą analizę, bet ir savo požiūrį į vieną ar kitą klausimą. Visa auditorija su didžiausiu dėmesiu išklausiusi visų kalbų ir pareikštų nuomonių buvo pamaloninta Kauno sporto veteranų klubo instrumentinio ansamblio ,,Ąžuolynas“ muzikinėmis melodijomis. Po gražaus, dalykiško susitikimo muziejaus svečiui buvo ne tik padėkota už nuostabų bei abipusį šiltą susitikimą, bet ir dovanų  įteikta naujai išleista knyga: „Olimpinis alkas – Lietuvos sporto muziejus“ bei palinkėta, siekiant Lietuvos Prezidento pareigų, garbingos ir sėkmingos kovos.

Pranas Majauskas