Dienos šviesą išvydo knygelė ,,OLIMPINIS ALKAS – LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS“

 

               Gražioje Lietuvos sporto muziejaus didžiosios salės aplinkoje, dalyvaujant gausiam būriui muziejaus bičiulių ir svečių iš Kanados, Lietuvos Respublikos Seimo, įvairių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, buvo ne tik prisiminta Lietuvos pirmosios tautinės olimpiados paminėjimo Kauno sporto halėje įspūdžiai, dar kartą nuoširdžiai padėkota ją rengusiems žmonėms, bet ir buvo pristatyta savo išore kukli, tačiau savo turiniu ir iliustracijomis turininga ir vaizdi knygelė apie dar 1991 m. gimusį pirmąjį Lietuvos sporto muziejų, jo nueitus nelengvus kūrimosi bei tolimesnį jo gyvavimo ir veiklos kelią.

 Tik nuoširdžių, darbščių sporto ir olimpinio judėjimo entuziastų ir jų bičiulių dėka pradžioje įkurtas Kauno Karo muziejaus sporto skyrius 2005m. tapo Lietuvos sporto muziejumi. Susirinkusius ne tik pasveikino ir padėkojo už apsilankymą Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, bet ir paprašė nuoširdžiai tylos minute pagerbti vieno iš labiausiai nusipelniusio Lietuvai buvusio partizanų vado Adolfo Ramanausko Vanago, bei visai neseniai palikusius šį pasaulį artimiausius šio muziejaus bičiulius ir kūrėjus: Onelę Žilevičiūtę Šličiuvienę, Joną Murauską, Zygimantą Černiauską ir prof. Povilą Karoblį. Šiame susibūrime dalyvavo garbus svečias, prieškario karininko ir garsaus sportininko, o po karo su šeima atsidūrusio pradžioje Austrijoje, vėliau Australijoje, o pagaliau Kanadoje sūnus Rimas Slavinskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Vasiliauskas, buvę Lietuvos Respublikos Seimo nariai Arimantas Dumčius ir Gediminas Jakavonis, Olimpiečiai pasaulio rekordininkas Valdas Kazlauskas, Rimas Plungė, Birutė Statkevičienė, Rita Ramanauskaitė, doc. Elena Puišienė, Lietuvos olimpinės filatelijos tarybos narys Romualdas Rimdeika, LTOK Kauno apskrities tarybos pirmininko pavaduotojas Zigmantas Kazakevičius. Alytaus sporto muziejaus direktorius Zenonas Gramackas, Lietuvos studentų asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas, Kauno moksleivių gamtotyros centro pedagogė Eglė Rakauskienė, ,,Bangos“ sporto klubo direktorius Vincas Franckaitis,  kurie dalyvaudami šiame renginyje ne tik visus susirinkusius gražiai pasveikino, bet ir pasidalijo savo mintimis apie išleistą knygelę, muziejaus kolektyvo atliekamus gražius darbus bei palinkėjo, kad ir ateityje negestų ryžtas bendradarbiaujant su LTOK Kauno apskrities taryba, Sporto veteranų klubu ,,Ąžuolynas“, ikimokyklinių, mokyklų, studentų pagyvenusiųjų žmonių įvairiomis organizacijomis, skleidžiant naujas idėjas, bei puoselėjant  sporto paveldą tiek jaunimo , tiek pagyvenusiųjų žmonių tarpe.

Pranas Majauskas